Back to contents

Allergiske reaksjoner

Published: 15 November 2010

De tre anti-HIV-legemidlene med størst risiko for allergiske reaksjoner er abakavir (Ziagen, også i kombinasjonspillene Kivexa og Trizivir), nevirapin (Viramune) og etravirin (Intelence).

Overfølsomhet overfor abakavir

Det antas at ca. 8 % av personer som starter behandling med abakavir vil få en allergisk reaksjon overfor legemidlet (dette kalles ofte for en abakavir-hypersensitivitetsreaksjon). Den er forbundet med bærerskap av et gen som kalles HLA-B*5701, og du bør ta en blodprøve for å se om du har dette genet før du setter i gang behandling med abakavir.

Dersom gentesten er positiv, bør du ikke bruke abakavir eller noen av kombinasjonspillene som inneholder abakavir. Hvis testresultatet er negativt kan du sette i gang behandling med abakavir, men du må øyeblikkelig si fra til legen hvis du utvikler symptomer som feber, utslett, kvalme, brekninger eller magesmerter fordi du likevel kan få en allergisk reaksjon, selv om det er liten risiko for det. Hvis du slutter å bruke abakavir fordi du har hatt en allergisk reaksjon på dette legemidlet, må du aldri ta abakavir igjen da dette kan være farlig, til og med dødelig.

Levertoksisitet med nevirapin

Noen få personer som starter behandling med nevirapin får alvorlige problemer med leveren. Denne reaksjonen later også til å være forbundet med et spesielt gen. For å redusere risikoen for en allergisk reaksjon på nevirapin, bør menn med CD4-tall på over 400 celler/mm3 og kvinner med CD4-tall på over 250 celler/mm3 unngå behandling med nevirapin.

Det er også mulig at andre legemidler, inkludert anti-HIV-legemidler, i sjeldne tilfeller kan forårsake allergiske reaksjoner. Det er derfor viktig at du sier fra til legen så snart som mulig hvis du får utslett eller feber, eller føler deg generelt uvel kort tid etter at du har startet behandling med et nytt legemiddel.

Overfølsomhet overfor etravirin

Noen få personer som tar NNRTI etravirin (Intelence) har fått alvorlig utslett 3 - 6 uker etter at de startet behandling med dette legemidlet. I de mest alvorlige tilfellene har pasienter fått alvorlige hudreaksjoner som gjør at huden får blemmer og skaller av. Dette er en sjelden, men svært alvorlig allergisk reaksjon som kan være fatal.

Ved slike eventuelle overfølsomhetsreaksjoner,vil det i tillegg til alvorlig utslett sannsynligvis også oppstå andre symptomer, f. eks. feber, ekstrem tretthet, konjunktivitt, hevelse i ansiktet, smerter i muskler og ledd, eller symptomer på leverskade som f. eks. gulning av øynene, mørk urin, kvalme, brekninger eller ubehag under ribbena. Hvis du får slike symptomer må du umiddelbart søke legehjelp.

Etravirin kan også forårsake mildt utslett i løpet av de første behandlingsukene – det er en god idé å kontakte klinikken hvis du får et slags utslett slik at de kan holde øye med det. Hvis en overfølsomhetsreaksjon diagnostiseres, bør behandlingen med etravirin umiddelbart avbrytes, og du må ikke bruke det igjen senere.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.