Back to contents

Biverkningar

Published: 24 November 2010

Denna broschyr ger information om de biverkningar som eventuellt kan uppstå vid hivbehandling. Alla läkemedel, inklusive de som används för att behandla hiv, kan ge oavsiktliga/oönskade biverkningar.

Kanske läser du det här för att du oroar dig för sådana biverkningar eller för att du har upplevt dem.

Här får du information som kan hjälpa dig att förstå, undvika och hantera dem.

Biverkningar förekommer inte alltid och bara för att en biverkning tas upp i den här broschyren, betyder det inte att du nödvändigtvis kommer att få den. Även om en biverkning uppstår, är den vanligtvis lindrig, övergående eller behandlingsbar.

När du har läst denna broschyr kanske du känner att du vill diskutera biverkningar med din behandlande läkare eller annan personal i ditt vårdteam.

 • Skydd mot biverkningar

  För att förhindra att hiv förökar sig är det nödvändigt att ta en kombination av hivläkemedel där varje läkemedel angriper viruset på olika sätt. Dessa...

 • Allergiska reaktioner

  De tre hivläkemedel som det finns störst risk att få en allergisk reaktion av är abakavir (Ziagen, men också i kombinationsläkemedlen Kivexa och Trizivir), nevirapin...

 • När kan biverkningar uppstå?

  En del biverkningar uppstår kort tid efter att behandlingen med läkemedlet har påbörjats och beror på att kroppen håller på att vänja sig vid den...

 • Vem får biverkningar?

  Alla kan få biverkningar av hivläkemedel. Biverkningarnas art och svårighet kan också variera mellan människor.Men det betyder inte att du oundvikligen kommer att få biverkningar...

 • Att ta kontrollen över biverkningarna

  Biverkningar kan vara irriterande, olägliga,oroande och ibland till och med skrämmande. Men det kan hjälpa att veta att du inte nödvändigtvis måste få några. Det...

 • Vanliga biverkningar

  Den här delen av broschyren ger mer information om de vanligaste biverkningarna som de hivläkemedel som används idag kan ge.Syftet är att ge dig information...

 • Långsiktiga biverkningar

  Tenofovir (Viread, också i kombination-släkemedlen Truvada och Atripla) bryts ned i kroppen av njurarna. Det finns vissa bevis som talar för att personer med andra...

 • Ovanliga biverkningar

  Ett mycket litet antal personer som står på hivläkemedlet tenofovir (Viread och kombinationsläkemedlen Truvada och Atripla) och möjligen proteashämmare, har fått problem med benskörhet. Nästan...

 • Sammanfattning

  Hivbehandlingen är mycket effektiv och kan möjliggöra ett långt och friskt liv, men hivläkemedel kan också ge upphov till oönskade biverkningar.Syftet med hivbehandlingen är att...

 • Ordlista

  Allergisk reaktion: Immunförsvaret reagerar på ett ämne, t.ex. ett läkemedel, som vi människorvanligen tål.Biverkning: En oönskad sekundär effekt av ett läkemedel.CD4: En molekyl som finns...

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.