Back to contents

Bivirkninger

Published: 15 November 2010

Denne brosjyren inneholder opplysninger om mulige bivirkninger av HIV-behandling. Alle legemidler, også de som brukes til behandling av HIV, kan forårsake utilsiktede/uønskede bivirkninger. Kanskje du leser dette fordi du er bekymret for slike bivirkninger, eller fordi du har opplevd dem.

Her vil du finne informasjon som kan hjelpe degtil bedre å forstå, unngå, og håndtere slike bivirkninger.

Bivirkninger er ikke uunngåelige, og det at de diskuteres i denne brosjyren betyr ikke nødvendigvis at du vil komme til å få dem. Selv om du får en bivirkning er den ofte mild eller forbigående, eller den kan behandles.

Etter å ha lest denne brosjyren kan du muligens tenke deg å diskutere bivirkningene av HIV-behandling med legen, eller andre helsearbeidere.

 • Sikring mot bivirkninger

  For å hindre at HIV reproduserer seg, er det nødvendig å ta en kombinasjon av anti-HIV-legemidler som hver og én angriper viruset på en litt...

 • Allergiske reaksjoner

  De tre anti-HIV-legemidlene med størst risiko for allergiske reaksjoner er abakavir (Ziagen, også i kombinasjonspillene Kivexa og Trizivir), nevirapin (Viramune) og etravirin (Intelence)....

 • Når oppstår bivirkninger?

  Enkelte bivirkninger oppstår kort tid etter at behandling med et legemiddel igangsettes, og mens kroppen venner seg til behandling med et nytt stoff. Slike bivirkninger...

 • Hvem får bivirkninger?

  Anti-HIV-legemidler kan forårsake bivirkninger hos hvem som helst. Type og alvorlighetsgrad av bivirkninger kan også variere fra person til person.Dette betyr imidlertid ikke at det...

 • Få kontroll over bivirkningene

  Bivirkninger kan være irriterende, ubeleilige, plagsomme og noen ganger til og med skremmende. Det kan imidlertid hjelpe å ha visshet om at det ikke er...

 • Vanlige bivirkninger

  I denne delen av brosjyren vil du finne flere opplysninger om de vanligste bivirkningene som våre dagers anti-HIV-midler kan forårsake.Meningen er å skaffe til veie...

 • Bivirkninger over lengre tid

  Tenofovir (Viread, også i kombinasjonspillene Truvada og Atripla) brytes ned av kroppen via nyrene, og det foreligger bevis for at personer med andre risikofaktorer for...

 • Sjeldne bivirkninger

  Noen få personer som tar anti-HIV-legemidlet tenofovir (Viread, også i kombinasjonspillene Truvada og Atripla) og muligens proteasehemmere, har fått problemer med skjelettet.I de aller fleste...

 • Oppsummering

  HIV-behandling er svært effektiv og kan gi et langt og friskt liv, men anti-HIV-legemidler kan forårsake uønskede bivirkninger.Meningen med HIV-behandling er at du skal bli...

 • Ordliste

  Allergisk reaksjon: En reaksjon i immunsystemet på et stoff, f. eks. et legemiddel, som ikke ville forårsake noen symptomer hos de fleste mennesker.CD4: Et molekyl...

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.