Back to contents

Ordliste

Published: 15 November 2010

Allergisk reaksjon: En reaksjon i immunsystemet på et stoff, f. eks. et legemiddel, som ikke ville forårsake noen symptomer hos de fleste mennesker.

CD4: Et molekyl på overflaten av enkelte celler som HIV kan binde seg til. CD4-tallet gir et omtrentlig bilde av immunsystemets tilstand.

Klinisk utprøving: En forskningsstudie med mennesker, vanligvis for å finne ut hvor godt et nytt legemiddel eller behandling fungerer, og hvor trygt det er å bruke dem.

”Entry” hemmer: Familie av antiretrovirale legemidler som inkluderer maraviroc.

Fusjonshemmer: Familie av antiretrovirale legemidler som inkluderer T-20.

Overfølsomhet (hypersensitivitet): Et annet ord for allergi.

Integrasehemmer: Familien av antiretrovirale legemidler som inkluderer raltegravir

NNRTI: Non-nukleosid hemmer av revers transkriptase, familien av antiretrovirale legemidler som inkluderer efavirenz, etravirin og nevirapin.

NRTI: Nukleosid hemmer av revers transkriptase, familien av antiretrovirale legemidler som inkluderer 3TC, abakavir, AZT, d4T, ddI og FTC.

Proteasehemmer: Familien av antiretrovirale legemidler som inkluderer atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir og tipranavir.

Resistens: En legemiddelresistent HIV-stamme er en som er mindre mottakelig for effekten av en eller flere anti-HIV-legemidler pga. endringer i dens struktur.

Bivirkning: En uønsket, sekundær effekt av en behandling.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.